Een fijne samenwerking op kantoor. Jarenlang hebben we samengewerkt met ons kernteam. Ondertussen kent iedereen ook iedereen. Elk van ons kent alle cliënten, en alle cliënten kennen elk van ons. Zo werkt het voor alle partijen aangenaam, en geeft u in het volste vertrouwen uw boekhoudkundige zorgen, fiscale vraagstukken en accountancy dossiers in onze handen.


(foto juni 2017)


 • Tony Van Loock

  fiscaal accountant ITAA (voorheen erkende boekhouder-fiscalist BIBF)


  Tony VAN LOOCK is fiscaal accountant ITAA (Institute for Tax Advisors & Accountants).

  Voorheen erkende boekhouder-fiscalist en lid van het BIBF (Instituut van de Erkende Boekhouders en Fiscalisten).

  Tony kreeg de smaak voor het fiscale vak te pakken tijdens zijn ruime opleidingstraject. Hierin bouwde hij een grondige theoretische kennis op, die hij nog steeds blijft aanscherpen om cliënten steeds weer met gericht fiscaal advies bij te staan. Zijn voorname interesse gaat uit naar belastingrecht, met uitgesproken voorkeur voor directe belastingen zoals personen- en vennootschapsbelasting, en BTW.

  Hij behaalde diverse diploma's: gegradueerde in boekhouden (Thomas More Mechelen), specialist in fiscaliteit (Fiscale Hogeschool in Brussel) en gegradueerde in Fiscale Wetenschappen (ESHAL-FHS). Dankzij deze opleidingen kreeg Tony al van bij de start een brede kennis van alle takken van de Belgische fiscale wetgeving, verkregen de Europese en internationale fiscaliteit. Als lid van de beroepsvereniging BAB-BKR Antwerpen volgt hij nog steeds verschillende seminaries over de meest actuele boekhoudkundige en fiscale onderwerpen. Daarnaast schoolt hij zich voortdurend bij via Lexfin, toonaangevend inzake permanente vorming in de sector.

  Tony startte zijn carrière als zelfstandig boekhouder en gemaakt wat later de overstap naar een gewone commanditaire vennootschap met zijn boekhoudkantoor.

  Tony werkte +25 jaar als vaste medewerker van het kantoor Smeets, welk hij per 01-07-2017 overnam. Het kantoor heet dan ook voortaan SMEETS - VAN LOOCK. Inhoudelijk wijzigt er niets voor de cliënten. De dossierbehandeling loopt verder quasi zoals voorheen, in volle respect voor eenzelfde vertrouwelijkheid en vertrouwen.

  Tony staat in voor het eindoverzicht van de boekhouding en de fiscaliteit van alle cliënten. De eerder genoemde vertrouwensrelatie op lange termijn staat daarbij voorop, ook in adviesverlening met oog en zicht op de verdere ontwikkeling van de cliënt.

  Betrouwbaar en dynamisch.

 • Patrick Smeets

  was accountant-belastingconsulent IAB


  Patrick SMEETS was accountant-belastingconsulent (thans gecertificeerd fiscaal accountant) en lid van het I.A.B. (Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, thans ITAA), met als voornaamste taak audit-opdrachten, en is nu ere-accountant-belastingconsulent.

  Zijn professionele loopbaan begon hij als controleleider bij Nederlandse accountants te Antwerpen (destijds Moret & Limperg, nu EY). Later vestigde Patrick zich als zelfstandige accountant en belastingconsulent te Ranst.

  Voor Patrick is kwaliteitsbewaking van de dienstverlening van het kantoor altijd een bijzonder aandachtspunt geweest, omdat zo de toegevoegde waarde voor de cliënt-onderneming het hoogst is. Precies daarom is Patrick sinds jaren lid geweest van diverse, erkende beroepsverenigingen zoals B.A.B.-Antwerpen, B.A.B.-Brabant, B.K.R., en UPEC. Hij is ook medeoprichter van BAB-BKR Antwerpen. Binnen B.A.B.-Antwerpen maakte hij deel uit van de Raad (eerst als Raadslid, dan als Ondervoorzitter, Voorzitter en sinds 2014 Past-Voorzitter). Na de fusie tot BAB-BKR Antwerpen is hij er thans Ere-voorzitter. Via dit brede engagement wou Patrick bijdragen tot de permanente professionele kwaliteitsverbetering binnen het beroep, zowel intern naar de cliënt als extern naar confraters toe.

  Voorts zetelde hij jaren als Secretaris in het Overlegcomité van alle Nederlandstalige beroepsverenigingen van accountants en belastingconsulenten, en als Secretaris in de Nationale Consultatieve Commissie van het I.A.B. Hij was Voorzitter van de Uurlooncommissie van de Nederlandstalige beroepsverenigingen van accountants, boekhouders en bedrijfsrevisoren.

  Vanuit zijn breed interesseveld voor het ondernemerschap en vanuit maatschappelijk engagement, was Patrick ook lid van de Unie van Rechters in Handelszaken België (URHB), thans is hij er lid als ere-rechter in handelszaken.

  Positief en realist.

 • Daniëlle (Dany) Van Rompaey

  was erkende boekhouder-fiscalist BIBF


  Daniëlle VAN ROMPAEY was erkende boekhouder-fiscalist (thans fiscaal accountant) en lid van het B.I.B.F. (Instituut van de Erkende Boekhouders en Fiscalisten, thans ITAA), en is nu ere-fiscaal accountant.

  Dany specialiseerde zich in administratieverwerking met oog voor de optimalisering van de fiscale en sociale consequenties van de wetgevingen.

  Zij was permanent lid van diverse erkende beroepsverenigingen, zoals B.A.B.-Antwerpen, B.K.R.-Antwerpen, en UPEC-Antwerpen, en BAB-BKR Antwerpen.

  Gedurende jaren was Dany vertegenwoordiger/ afgevaardigde van B.A.B.-Antwerpen in comités en commissies waarin zij zetelde (Overleg, Consultatieve commissie, Tuchtcommissie, ...). In 2007 werd zij nationaal verkozen als Raadslid van het B.I.B.F. (2007-2011).

  Empathisch en georganiseerd.

 • Els Bossaerts

  administratieve bediende met boekhoudkundige vervolmaking


  Els versterkt het team als belangrijke basis van het kantoor op gebied van de verwerking van de boekhouding voor cliënten, en bij de diverse administratieve formaliteiten.

  Zin voor vlotte verwerking.

 • Kristel Van den Langenbergh

  administratieve bediende met fiscale vervolmaking


  Kristel verstevigt het team als belangrijke basis van het kantoor op gebied van de verwerking van de boekhouding voor cliënten, en bij de diverse fiscale formaliteiten.

  Toewijding is troef.